Từ điển Pháp - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "Aimee":
Pháp Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "Aimee" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "Aimee":
Pháp Anh
.
Đến nay, 11,410,963 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 60,479 vào ngày hôm nay.
   Toner-shop   
Thẻ: Aimee, beloved, loved, Từ điển Pháp - Anh, Pháp, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Pháp
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionary-french-english.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0429 / 0.0200 (38)
Quay lại đầu trang