Tại thời điểm này, các Từ điển Pháp - Anh có một số 16,149 từ trong pháp cũng như 257,111 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 11,410,962 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 60,479 hôm nay.
   Toner-shop   
Thẻ: Từ điển Pháp - Anh, Pháp, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Pháp, dịch vụ Pháp-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionary-french-english.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
2.1133 / 0.0498 (21)
Quay lại đầu trang